Gruk ved sommertidens indførelse

Gruk ved sommertidens indførelse

De første gruk ble publisert under signaturen Kumbel Kumbel i avisen Politiken kort etter at Tyskland okkuperte Danmark i april 1940. Disse var ment å oppmuntre danskene til å holde motet oppe under okkupasjonen, og inneholdt en kodet, subversiv oppmuntring til passiv motstand.

Da sommertid ble innført i Danmark 15.mai 1940 skrev han følgende «Gruk ved sommertidens indførelse»:

Den time som blev væk i da’,
hvor blev den a’? Hvor blev den a’?
Den blev lagt hen! Den blev lagt hen,
til vi får vintertid igen.

Det har jo sine lyse sider
at gemme tid til bedre tider!
Jeg forslår: som sagen står,
så gemmer vi et år et år.

(Denne sommertiden varte i Danmark helt til 2.november 1942!)