Ski Seniorbridge resultater

Vi møtes hver torsdag (unntatt helligdager) klokken 11:30!