Ski Seniorbridge resultater

Vi møtes hver torsdag (unntatt helligdager) klokken 11:30 – spillingen starter klokken 12:00
Vi tar nå pause – vel møtt igjen etter sommeren!