Gruk ved sommertidens indførelse

Gruk ved sommertidens indførelse

De første gruk ble publisert under signaturen Kumbel Kumbel i avisen Politiken kort etter at Tyskland okkuperte Danmark i april 1940. Disse var ment å oppmuntre danskene til å holde motet oppe under okkupasjonen, og inneholdt en kodet, subversiv oppmuntring til passiv motstand.

Da sommertid ble innført i Danmark 15.mai 1940 skrev han følgende «Gruk ved sommertidens indførelse»:

Den time som blev væk i da’,
hvor blev den a’ ? Hvor blev den a’ ?
Den blev lagt hen ! Den blev lagt hen,
til vi får vintertid igen.

Det har jo sine lyse sider
at gemme tid til bedre tider !
Jeg forslår : som sagen står,
så gemmer vi et år et år.

(Denne sommertiden varte i Danmark helt til 2.november 1942!)