Hvor mange ulike spill til bridge kan vi få fra en kortstokk?

Vi kan trekke 13 kort fra en kortstokk på 635013559600 forskjellige måter.
Fra de 39 kortene som er igjen kan vi trekke 13 nye kort på 8122425444 forskjellige måter, og til slutt kan de siste 26 kortene deles i 2 bunker med 13 kort i hver på 10400600 forskjellige måter.
Multipliserer vi disse tre tallene får vi 53644737765488792839237440000 som er det antallet forskjellige måter en kortstokk kan fordeles på fire hender med 13 kort til hver.

Hvor stort er egentlig dette tallet?
La oss tenke oss at absolutt alle mennesker på jorden, fra den helt nyfødte til den aller eldste, er utstyrt med en kortstokk og legger ett spill hvert eneste sekund – døgnet rundt og året rundt, og at alle spillene som blir lagt er forskjellige. Hvor lang tid vil det da ta før alle spillene er lagt?

Det er 60*60*24 sekunder i et døgn og (gjennomsnittlig) 365,25 døgn i et år. Derfor er det 31557600 sekunder i et år. Man regner at jordens befolkning er ca. 7000000000 (7 milliarder) og da er det lett(?) å regne ut at det vil ta 242842737296 (242,8 milliarder) år før alle mulige spill er lagt! (Dersom vi dessuten tar hensyn til at forskjellig sone og giver betyr forskjellig spill må dette tallet igjen multipliseres med 16.)

Det er verdt å merke seg at:
Observasjoner gjort med Hubble-teleskopet indikerer at universet er 13,8 milliarder år gammelt.
jorden ble dannet for 4,6 milliarder år siden
Det moderne menneske (Homo Sapiens) bare har eksistert i ca. 200 tusen år.

PUH ! ! !