Ski Seniorbridge resultater

Vi møtes hver torsdag (unntatt helligdager) klokken 11:30.
Spillingen starter vanligvis klokken 12:00!