Poengserier

Last ned Poengserier
(Er avhengig av ADO)

Poengserier koples til Ruter databasen (Ruter.mdb) og viser da alle poengseriene som er definert i databasen. Programmet kan slette (for eksempel foreldete) poengserier og (for eksempel dobbeltregistrerte) turneringer i en poengserie.

En poengserie slettes helt ved å velge denne i listen over poengserier og trykke [Slette?]

En enkelt turnering i poengserien slettes ved å velge denne og bekrefte spørsmålet om turneringen skal slettes.

Programmet oppdager eventuelle strukturfeil i poengseriedatabasen og kan rydde opp (anbefales).