Spillere

Last ned Spillere
(Er avhengig av ADO)

Spillere koples til Ruter-databasen (Ruter.mdb) i katalogen
«Ruter — Dokument» første gang du starter programmet.

Du kan så søke fritt på fornavn, etternavn og/eller spillernummer blant de spillerne som finnes i denne databasen.

Nytt i versjon 3.3: Handicap vises for valgt spiller