StartPos

Last ned StartList og Last ned StartPos
(StartPos er avhengig av ADO)

StartPos er inspirert av programmet NumberLines fra Hans van Staveren, men er tilpasset norske behov. Programmet setter opp startlister slik at utvalgte grupper spillere møtes tidligst mulig i turneringen, og er velegnet til serieturneringer for par (barometer) der alle skal møte alle.

StartList er et program som normalt kjøres før StartPos. Dette programmet formatterer en ny Excel arbeidsbok med ett enkelt regneark slik at dette kan fylles ut og benyttes av StartPos. Normalt vil man la StartList også hente påmeldingslisten (Lineup1, ikke Lineup3!) fra påmeldingsmodulen til NBF. Hvis dette tilbudet avbrytes vil StartList bare lagre arbeidsboken med det tomme, formatterte regnearket. (Dette må da fylles ut på andre måter før det kan benyttes av StartPos.)

I regnearket i arbeidsboken som så lagres må man sette inn koder (maksimalt tre bokstaver/tall) i kolonnen Gruppe. De parene som skal møtes tidligst mulig i turneringen skal ha samme kode. Ingen kode betyr at det ikke er spesielle krav om møter for dette paret.

I StartPos må man velge den arbeidsboken som skal benyttes. Det er fullt mulig å ha flere regneark i samme arbeidsbok, i så fall må man også velge hvilket ark som skal benyttes. (StartList lager alltid bare ett regneark, dette velges da automatisk av StartPos).

Det er mulig å spesifisere at et par skal sitte stille på bord 1 ved å velge «Sittepar ID» og velge id fra listen for det aktuelle paret.

Programmet startes ved å trykke [Lag startliste til Ruter]. Fremdriften vises i meldingsfeltet. I utgangspunktet er standard kjøretid satt til 4 minutter, denne kan endres både opp og ned mens programmet kjører. Kjøringen kan også når som helst avbrytes ved å trykke [Avbryt].

Ved avsluttet kjøring vil StartPos oppdatere parnumrene i regnearket og dessuten lagre en tekstfil som kan importeres direkte til Ruter.