om ADO – viktig!

Flere av mine programmer benytter ADO for å kople seg til Access databaser eller Excel regneark versjon 2010 eller eldre. Mens støtte for ADO var integrert i tidligere versjoner av Microsoft Office viser det seg at Office 2016 og Office 365 mangler slik støtte. Dette resulterer i ulike feilmeldinger der «databasen har et gammelt format» eller «uventet dataformat» synes å være de vanligste.

Microsoft har publisert en fritt tilgjengelig programpakke:
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
som gir den nødvendige støtten for ADO.
Foruten at denne programpakken kan lastes ned fra Microsoft har jeg også lagt den ut her på mine sider. Det viser seg at Microsoft nå har oppgradert denne pakken til versjon 2016, og det ser ut som støtten for tidligere versjoner av Access eller Excel er fjernet her. Dessuten ser det ut som Microsoft automatisk oppgraderer denne programpakken i forbindelse med oppdatering av Windows 10, noe som fører til feilmelding om at databasen er en gammel versjon som ikke lenger støttes.

Løsningen på dette er å laste ned og lagre versjon 2010 av programpakken slik at man kan kjøre denne installasjonen på nytt hver gang man får nevnte feilmelding.

(Last ned Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable)