PBN2Pts

Last ned PBN2Pts

PBN2Pts er et hjelpeprogram for oppsamling av plass-siffer i parturneringer med Ruter som regnskapsprogram.
PBN2Pts leser PBN-filen fra parturneringen og oppretter en Excel fil med de aktuelle data.
Programmet er avhengig av at Excel er tilgjengelig på maskinen.

Prinsippet for tildeling av poeng er at alle spillerne får ett poeng for deltakelsen pluss like mange poeng som det antall spillere de står likt med eller bedre enn. Dermed får begge spillerne på sisteplassen 2 poeng (dersom de er alene om denne) og tildelingen øker med 2 poeng for hver bedre plassering.

I tillegg beregnes det bonuspoeng for de parene som plasserer seg bedre enn halvparten av antall par, her starter tildelingen på samme måte med 2 poeng til hver spiller på siste bonusplass (dersom de er alene om denne plassen) og økes med 2 poeng for hver bedre plassering.

Dersom flere par deler en plassering får alle parene poeng i henhold til den (beste) plassen de deler.