ADOConnect

Last ned ADOConnect
(Er avhengig av ADO)

ADOConnect kan koples til en database i accessformat (filtype .mdb .accdb og .bws) eller excelformat (filtype .xls .xlsx og .xlsb) og vil da vise hvilke tabeller denne databasen inneholder.

Når man velger en tabell viser ADOConnect i design-modus hvilke datafelter tabellen inneholder og i data-modus selve innholdet i tabellen.

Hvis man i design-modus har klikket på et feltnavn vil etterfølgende visning i data-modus være sortert på dette feltet (som tekst uansett datatype). Har man klikket på flere feltnavn i rekkefølge vil alle feltene delta i sorteringen med synkende prioritet.

For databaser i accessformat har man en viss mulighet til å endre innholdet i, eller helt slette en «record», men forsiktighet må utvises. Det er ingen angre-mulighet i ADOConnect!