BMProLog

Last ned BMProLog

BMProLog vedlikeholder Bridgemate loggfil.
Dette er en fil som man absolutt bør ha aktivert, og dette gjøres slik:
1: Lag (eller velg) en mappe der loggfilen skal ligge. (Forslag til mappenavn: BMProLog). Lag samtidig en undermappe som med fordel kan hete «Arkiv» under denne mappen.
2: Start opp BridgeMate Control Program
3: Velg «Verktøy» > «Alternativ» > «Generelt»
4: Velg «Filmapper» og marker for «Annen mappe» under «Loggfiler»
5: Trykk «Velg mappe» og søk frem til den mappen man har valgt i pkt 1 (ovenfor).
6: Trykk «OK» og avslutt programmet.

Fra nå av vil alt som skjer mellom Bridgemate terminalene og server bli fortløpende registrert i loggfilen og kan leses med funksjonen «Verktøy» > «Vis loggfil» i kontrollprogrammet for Bridgemate.
Derved kan man for eksempel gjenopprette registreringer som er tapt på grunn av feil eller uhell med bridgemate server.

Første gang BMProLog startes må man angi mappen for loggfilen og mappen for arkivering (se punkt 1 ovenfor), senere vil BMProLog huske disse.

BMProLog bør kjøres regelmessig for å unngå at loggfilen etter hvert blir for stor. BMProLog deler opp loggfilen i separate filer for hver dag og lagrer disse filene i en ønsket mappe, for eksempel «Arkiv» under den mappen som er valgt for selve loggfilen. Dermed vil det være lett å finne tilbake til loggen fra en bestemt dato.

Etter at loggfilen er lagret til arkiv vil BMProLog be om bekreftelse på at originalfilen kan slettes. Med mindre det ble rapportert feil ved arkiveringen bør alltid originalfilen slettes, ellers vil den bli lagret dobbelt opp ved neste kjøring.